Ban Chuyên trách CLB

Ban Chuyên trách CLB

Ban Chuyên trách CLB

Ban chuyên trách BAN CHUYÊN TRÁCH – GIỚI THIỆU I. Ban Hội viên 1. Mục đích hoạt động của Ban Thu hút ngày càng nhiều Doanh nhân, tổ chức tự nguyện tham gia vào CLB, từng bước tăng về số lượng, đảm bảo chất lượng, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của CLB. 2. Ban điều hành - Trưởng Ban: Nguyễn Quốc Hùng (Phó chủ nhiệm CLB) - PGĐ. Doanh nghiệp tư nhân Hạnh Phúc - Email: … Đọc Thêm