Điều Lệ CLB Doanh Nhân

Điều Lệ CLB Doanh Nhân

Điều Lệ CLB Doanh Nhân

Câu lạc bộ Doanh nhân Hà Nội là một câu lạc bộ của các doanh nhân trẻ, các nhà quản lý trẻ ở Hà Nội và Việt Nam. Câu lạc bộ là sân chơi tập hợp các nhà doanh nhân trẻ, các nhà quản lý trẻ năng động, sáng tạo, tâm huyết với đất nước, biết gắn những hoài bão của cá nhân với lý tưởng chung phục vụ cho đất nước. Điều Lệ CLB Doanh Nhân CHƯƠNG I TÊN GỌI – CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỦA CÂU LẠC BỘ Điều 1. … Đọc Thêm