Hoạt động Giao Thương

Giao Thương

no-thumb

Giao thương là nơi giới thiệu và trao đổi sản phẩm, dịch vụ ngành nghề của các hội viên câu lạc bộ, trên tinh thần tương trợ, quảng bá đưa sản phẩm, dịch vụ đến mọi đối tượng tiêu dùng khác . … Đọc Thêm