Trí tuệ người Do thái

Trí tuệ người Do thái

Trí tuệ người Do thái

Nguyên Nhân Thành Công Của Những Người gốc Do Thái ??? Ngày: 11 / 02 / 2014 Trong: Sân Chơi Của Khách | bình luận : 102 Nguyên Nhân Thành Công Của Những Người gốc Do Thái ???   Theo Nguyễn Hải Hoành  5/9/2009 Dong Tac   Cả một dân tộc giỏi làm kinh tế Chúng ta đều biết người Do Thái (thời cổ gọi là Hebrew) là dân tộc thành công nhất trên nhiều lĩnh vực trí tuệ, nhưng có lẽ ít ai biết họ thực ra … Đọc Thêm